ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Γεφύρι Κοντοδήμου – Λαζαρίδη – Kontodimos or Lazaridi’s bridge