ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Λίμνη με νούφαρα – Lake with waterlilies