ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Μιτσικέλι – Mitsikeli mountain.

Πίσω από αυτό το βουνό, βρίσκονται πολλά χωριά εξίσου όμορφα και περιοχές φορτωμένες με ιστορίες παλιακές.
Η λέξη Ζαγόρι “Zad Gorata (*) ” που σημαίνει “πίσω από το βουνό” εννοεί αυτό το βουνό, το Μιτσικέλι.

(*) Σπύρος Μαντάς – Αρχείο Γεφυριών Ηπειρωτικών