ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Ι. Μονή Βοτσάς. Votsa’s Monastery.