ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Η Σκάλα του Βραδέτου. Staircace of Vradeto.