ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Τσίπιανης – Bridge of Tsipiani.