ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Για την Αστράκα – Going to Astraka peak, 2436μ.