ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΖΑΓΟΡΙ

Κλείνω τα μάτια! Closing my eyes.